Menu
Your Cart

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Nota de informare privind prelucrarea datelor personale

Operator de date cu caracter personal: SC EXPOTEHNICA SRL, Com. Blejoi, sat Blejoi, nr. 960, T16, P104/21, Jud. Prahova, adresa de corespondenta: OP 1, CP 141, Ploiesti, jud.Prahova, tel: 0244/436618

Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor: dataprotection@expotehnica.ro, adresa de corespondenta: Ploiesti, OP 1, CP 141, jud. Prahova

Potrivit Regulamentului 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (pe scurt – GDPR), „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. Dumneavoastra, intrucat ne furnizati anumite date cu caracter personal, aveti calitatea de “persoana vizata”.

Datele cu caracter personal pe care vi le solicitam si le prelucram sunt:

  •  Numele si prenumele
  •  Adresa

Prelucrarea acestor date cu caracter personal reprezinta o obligatie legala, necesara pentru vanzarea de bunuri sau prestarea de servicii, atunci cand este necesara emiterea unei facturi catre dumneavoastra.

De asemenea, va solicitam si urmatoarele date:

  • Adresa de livrare (doar daca este cazul)
  • Numarul de telefon
  • Adresa de e-mail

aceste informatii fiind necesare in vederea expedierii bunurilor catre dumneavoastra.

Din motivele expuse mai sus este necesar sa ne furnizati aceste date, iar daca totusi nu doriti sa o faceti, nu vom putea sa efectuam vanzarea de bunuri catre dumneavoastra.
In situatia de exceptie, in care returnati unul sau mai multe produse si solicitati restituirea contravalorii acestora, va trebui sa ne furnizati si Contul bancar, pentru restituirea banilor prin virament bancar.

Scopul in care prelucram datele dumneavoastra personale:

Numele si adresa le utilizam pentru intocmirea facturii sau pentru intocmirea altor acte necesare vanzarii sau prestarii serviciilor catre dumneavoastra. Ulterior facturarii, vom prelucra datele cu caracter personal pentru tinerea evidentelor contabile si pentru indeplinirea obligatiilor legale de raportare catre institutiile statului (de exemplu ANAF).
Adresa de livrare o solicitam doar in situatia in care doriti sa vi se livreze produsele la o alta adresa decat cea care este inscrisa in factura; aveti totusi si posibilitatea de a declara de la bun inceput adresa de livrare ca fiind adresa dumneavoastra de domiciliu;
Numarul de telefon va fi comunicat curierului, iar acesta va lua legatura cu dumneavoastra pentru predarea marfurilor comandate
Adresa de e-mail este necesara pentru comunicarea confirmarii comenzii si alte informatii referitoare la comanda

Temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal: Regulamentul 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, art.6, alin. (1), lit. (b) si (c).

Destinatarii datelor cu caracter personal:

In ceea ce priveste salariatii firmei noastre, accesul la datele cu caracter personal este limitat la acei angajați care trebuie să cunoască informațiile personale și pot include angajații din departamentele de vanzari, service, marketing, tehnologia informației, contabilitate.
Autoritatile si institutiile publice, auditorii, avocatii sau alti consultanti externi (daca este cazul) a caror activitate implica necesitatea cunoasterii acestor date sau acolo unde legea ne obliga sa facem un transfer de date
Furnizorii care sunt implicati in functionarea sistemelor de tehnologia informatiei, respectiv firmele/ persoanele care ne asigura mentenanta, sistemele de back-up, arhivare, depanare a bazelor de date (administratorul de retea, furnizorul si distribuitorul soft-ului de evidenta contabila, etc.)

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal: 10 ani, aceasta perioada fiind prevazuta de legislatia in vigoare pentru arhivarea documentelor si evidentelor contabile.

Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata:

Dreptul la informare - art. 13 și 14 GDPR. Acesta va permite persoanelor vizate să știti, chiar de la momentul la care se face colectarea, modul în care se vor utiliza acele date, către cine vor fi ele dezvăluite ori transferate, ce drepturi au persoanele în cauză cu privire la datele prelucrate etc.
Dreptul de acces la date - art. 15 GDPR. Va permite sa obtineti, din partea noastra, o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la alte informații utile. Vom încerca să răspundem la solicitarea dumneavoastra în termen de 30 de zile și putem prelungi acest termen din motive specifice, legate de complexitatea cererii, situatie in care va vom informa despre termenul de prelungire și despre motivele care au condus la aceasta.
Dreptul la ștergerea datelor - art. 17 GDPR. Va permite sa obtineti din partea noastra ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fără întârzieri nejustificate. Exista, totusi, si excepții de la această regulă, cum ar fi situatia in care datele sunt prelucrate in scopuri de arhivare si evidenta contabila, sau daca sunt prelucrate pentru indeplinirea unei obligatii legale ori pentru constatarea sau apararea unui drept in instanta.
Dreptul la rectificarea datelor - art. 16 GDPR. Va permite sa obtineti de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc.
Dreptul la restricționarea datelor - art. 18 GDPR. Este un drept cu caracter temporar. În unele situații, între momentul în care, spre exemplu, luam decizia de a șterge anumite date (nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării) și ștergerea efectivă a datelor, ne trimiteti o cerere prin care va opuneti ștergerii, motivând faptul că aveti nevoie de aceste date pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Ca urmare a unei astfel de solicitări, vom pastra datele, oprind prelucrarea lor pentru o anumită perioadă de timp.
Dreptul la portabilitatea datelor - art. 20 GDPR. Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc și pe care le-ati furnizat operatorului, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastra.
Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere. Puteti depune aceasta plangere catre: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, adresa:  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28 - 30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Tel. +40.318.059.211/ +40.318.059.212, email:  anspdcp@dataprotection.ro

Pentu a imbunatati experienta dumneavoastra de utilizare a acestui site, Expotehnica foloseste fisiere de tip cookie.